Разгледайте нашите продукти

Преглед

Blackboard е световен лидер в разработване на софтуер за обучение и комуникация!

  • 70% от университетите в САЩ използват Blackboard;
  • 80% от университетите в UK използват Blackboard;
  • Почти 100% от университетите в Холандия използват Blackboard.

Blackboard Learn

За да постигнат нивото на мрежовата учебна среда и да подобрят учебните резултати, институциите навсякъде по света използват Blackboard Learn за да:

  • Създадат ефективно учебно съдържание използвайки различни уеб базирани инструменти;
  • Интегрират издателско съдържание от световен клас в е-обучението;
  • Улесняват участието, комуникацията и сътрудничеството ползвайки инструменти които позволяват синхронно и асинхронно взаимодействие;
  • Оценяват работата на студенитите ползвайки широк набор от възможности за оценяване.

Blackboard Mobile

Blackboard Mobile пренася интерактивното преподаване и учене в мобилните устройства, давайки на обучаемите и преподавателите незабавен достъп до техните курсове,съдържание и организации навсякъде.

Blackboard Collaborate

Blackboard Collaborate представлява цялостна платформа за обучение предназначена както за училища и университети , така и за различни компании. Платформата подпомага стотици хиляди институции по целия свят в процеса на обучение на техните ученици, студенти и служители. Възможностите за обучение и работа върху групови проекти в реално време позволява ефективно ангажиране на вниманието към учебния процес и подобряване на крайните резултати на обучаемите.

Решения за:

Висше образование

Бърз и лесен достъп на студенти и преподаватели до учебни материали по всяко време.
Виж повече.

Средно образование

Интерактивен начин на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и постоянна комуникация между ученици и преподаватели.
Виж повече.

Компании

Повишаване ефективността на работа по групови проекти и допълнителни функционалности облекчаващи процеса на работа.
Виж повече.

Държавна администрация

Подобряване на възможностите за дистанционно обучение с което се спестява време и разходи.
Виж повече.