Платформи

Blackboard CollaborateBlackboard Collaborate може да бъде използван от малки, средни и големи институции и организации за:

 • Повишаване на ефективността при работа върху групови проекти, в които са ангажирани служители от различни отдели, дирекции и структури;
 • Оптимизиране на разходите свързани с обучения и командировки;
 • Оптимизиране на времето за координация на предстоящи събития-ангажиране на човешки ресурси от различни дирекции и администрации, запазване на конферентна зала и др.;
 • Подобряване на вътрешната комуникация в съвременните институции.
  • Blackboard Collaborate предоставя възможност за организиране на обучения за повишаване на квалификацията на служителите без необходимост от пътувания и запазване на зали, директно от работното място на всеки служител. Сред функционалностите на платформата са:

   • Планиране и известяване за предстоящи обучения към всички потенциални участници;
   • Създаване на виртуална конферентна зала;
   • Осъществяване на аудио и видео конферентна връзка между неограничен брой участници;
   • Споделяне на работен екран (интерактивна бяла дъска) в реално време и работа върху него;
   • Възможност за синхронизация на аудио с текст;
   • Споделяне на множество файлове (документи, таблици, презентации) до различен брой участници;
   • Съвместна работа в реално време върху споделените файлове;
   • Изпращане на мигновени съобщения до неограничен брой участници;
   • Възможност за предварително записване на видео и аудио презентация.
Blackboard & Ballistic Cell
 

Свържи се с нас

Обадете се на тел. 02 441 67 26 или пишете на имейл office@ballisticcell.com