Фирмен профил


Ние доставяме, инсталираме, интегрираме и поддържаме платформи за дистанционно обучение, оранизация и управление на курсове, организация и управление на база данни.

  • Система за създаване, организация и управление на курсове, обучения и упражнения (Blackboard Learn);
  • Система за управление на съдържанието (Blackboard Learning Content);
  • Система на общността (Blackboard Community Engagement);
  • Интерфейси за достъп чрез мобилни устройства (Blackboard Mobile Learn);
  • Регулярни семинари и консултации със световни експерти в образованието (Blackboard Stategic Solutions).
Blackboard & Ballistic Cell
 

Свържи се с нас

Обадете се на тел. 02 441 67 26 или пишете на имейл office@ballisticcell.com