Държавна администрация

Решения за държавните администрации


Пред съвременните администрации съществуват много предизвикателства, решаването на които е ключов фактор за ефективното функциониране на всяка една институция. Сред тези предизвикателства могат да бъдат посочени:

 • Модернизация на институциите чрез използването на новите технологии на 21 век;
 • Необходимост от все по-ефективна вътрешно-институционална комуникация между различни отдели, дирекции и структури;
 • Необходимост от сътрудничество и съвместна работа по проекти на служители от различни отдели, дирекции и структури;
 • Необходимост от постоянни обучения и повишаване на квалификацията на служителите на държавната и общинската администрация, както и оптимизация на разходите свързани с тях;
 • Необходимост от съкращаване на срокове за изпълнение на проекти и оптимизация на разходи свързани с пътувания и командировки.

Организиране на обучения

Media Image

Blackboard Collaborate предоставя възможност за организиране на обучения за повишаване на квалификацията на служителите без необходимост от пътувания и запазване на зали, директно от работното място на всеки служител.

Сред функционалностите на платформата са:

 • Планиране и известяване за предстоящи обучения към всички потенциални участници;
 • Създаване на виртуална конферентна зала;
 • Осъществяване на аудио и видео конферентна връзка между неограничен брой участници;
 • Споделяне на работен екран (интерактивна бяла дъска) в реално време и работа върху него;
 • Възможност за синхронизация на аудио с текст.

Работа по групови проекти

Media Image

Използването на Blackboard Collaborate предоставя възможност за:

 • Възможност за планиране и известяване за предстоящи събития и разговори към много участници;
 • Създаване на виртуална конферентна зала;
 • Осъществяване на аудио и видео конферентна връзка между неограничен брой участници;
 • Споделяне на работен екран (интерактивна бяла дъска) в реално време и работа върху него;
 • Споделяне на множество файлове (документи, таблици, презентации) до различен брой участници;
 • Съвместна работа в реално време върху споделените файлове;
 • Изпращане на мигновени съобщения до неограничен брой участници.

Резултати от използване на Blackboard Collaborate:

Media Image
 • Повишаване на ефективността при работа върху групови проекти, в които са ангажирани служители от различни отдели, дирекции и структури;
 • Оптимизиране на разходите свързани с обучения и командировки;
 • Оптимизиране на времето за координация на предстоящи събития-ангажиране на човешки ресурси от различни дирекции и администрации, запазване на конферентна зала и др.;
 • Подобряване на вътрешната комуникация в съвременните институции.
Blackboard & Ballistic Cell
 

Свържи се с нас

Обадете се на тел. 02 441 67 26 или пишете на имейл office@ballisticcell.com