Средно образование

Решения за средното образование

Открийте как Blackboard може да Ви помогне да промените по-ефективно процеса на обучение във всеки един момент от развитието на Вашите ученици. Използвайте технологиите, за да можете по-лесно да постигнете вашите цели.


Ние от Blackboard и Ballistic Cell сме заинтересовани да направим обучението за учениците по-вълнуващо, по-ефективно и по-качествено. Ето защо, разработихме комплексно решение, което позволява всичко това да бъде постигнато.

Ефективно преподаване и учене!

Тук може да прочетете малка част от функционалностите на Blackboard Learn:

 • Възможност за създаване на тестове, анкети, домашни работи във формати, които да могат да бъдат правени онлайн и оценявани автоматично. Това спестява доста време и разходи за провеждане и оценяване на тестове и малки контролни работи;
 • Възможност за автоматично записване на оценките на всеки ученик от проведени и оценени автоматично тестове;
 • Възможност за автоматични справки за резултатите на учениците. Освен самите резултати, системата може да даде и справка коя част от материала е най-добре усвоена или пък точно обратното;
 • Възможност за сравняване на домашната работа на един ученик с работата на другите ученици, както и с други трудове в интернет пространството, за да се избегне плагиатство и взаимстване на идеи от чужди работи, като системата показва процента копиране и откъде е копиран материала;
 • Възможност за проследяване и проверка на източниците на информация цитирани в проекта на студентите. Целта е да се удостовери че информацията и статистиките които са цитирани в труда са истински, а не фиктивни.

Обучение чрез мобилни устройства!

Ангажирайте вниманието на повече ученици, помогнете на вашите учители да бъдат по-ефективни, включете родителите в учебния процес чрез използването на мобилните устройства и решението на Blackboard. To предоставя възможност за интерактивно преподаване и учене.

Предоставяне на възможност на учениците да имат достъп до учебните материали, да задават въпроси към своите учители и съученици, включете ги в общи проекти и задачи, блогове и журнали, без значение от това къде те се намират. Освен това, системата предоставя възможност на родителите да следят представянето на техните деца в училище.

От друга страна, учителите и учебния отдел към всяко училище имат възможност за директна, лесна и бърза комуникация с учениците и техните.

Подпомагане на образованието чрез сътрудничество

Blackboard Collaborate предоставя възможност за подобряване на работа по групови проекти, задачи, домашни работи и др. чрез:

 • Възможност за планиране и известяване за предстоящи събития и разговори към много участници;
 • Създаване на виртуална конферентна зала;
 • Осъществяване на аудио и видео конферентна връзка между неограничен брой участници;
 • Споделяне на работен екран (интерактивна бяла дъска) в реално време и работа върху него;
 • Споделяне на множество файлове (документи, таблици, презентации) до различен брой участници;
 • Съвместна работа в реално време върху споделените файлове;
 • Изпращане на мигновени съобщения до неограничен брой участници;
 • Възможност за предварително записване на видео и аудио презентация;
 • Възможност за синхронизация на аудио с текст.
Blackboard & Ballistic Cell
 

Свържи се с нас

Обадете се на тел. 02 441 67 26 или пишете на имейл office@ballisticcell.com