Висше образование

Решения за висшето образование

Открийте как Blackboard може да Ви помогне да промените по-ефективно процеса на обучение във всеки един момент от развитието на Вашите студенти. Използвайте технологиите, за да можете по-лесно да постигнете вашите цели.


Преподаването и ученето във Висшето образование е коренно различно от това, което беше преди 3 години. Студентите имат различни очаквания, нагласи и нужди за по-ефективно обучение базирано на съвременните технологии. Създаването на по-добро и ефективно обучение изисква различни методи, техники и опит от академичното ръководство на всеки един Университет.

Вижте как Blackboard решението може да подобри достъпа до образование както и да допринесе за по-доброто приобщаване на студентите към учебния процес.

Ефективно преподаване и учене!

Напълно онлайн базирано обучение!

Решението Blackboard предоставя възможност на академичното ръководство на всеки един университет да използва новите технологии в процеса на обучението на своите студенти. Предимствата за използването на Blackboard са много : предоставяне на индивидуално обучение за всеки един студент, без значение от това къде той се намира.

Част от функционалностите на системата за електронно обучение са:

  • Лесен достъп и управление на учебни материали за различни курсове и предмети от всяка точка на света;
  • Табло за дискусии – инструкторът има възможността да инициира, управлява и наблюдава различни дискусии в реално време или асинхронно. Предимството е възможността да се види участието на всеки един отделен студент в дискусията, за да се избегне подготовката на групов проект от един или двама участници в дадената група;
  • Възможност за провеждане на обучение и дискусии в реално време чрез –  интегрирана система за текстови съобщения или виртуална класна стая;
  • Възможност за създаване на тестове, анкети, домашни работи във формати, които да могат да бъдат правени онлайн и оценявани автоматично. Това спестява доста време и разходи за провеждане и оценяване на тестове и малки контролни работи;
  • Възможност за автоматично записване на оценките на всеки студент от проведени и оценени автоматично курсови работи;
  • Възможност за автоматични справки за резултатите на студентите. Освен самите резултати, системата може да даде и справка коя част от материала е най-добре усвоена или пък точно обратното;
  • Възможност за оценяване на самия преподавател до каква степен е успял да обучи студентите на зададените като цели на курса теми. Справките показват информация на база всички проведени тестове и изпити през семестъра;
  • Възможност за проверка на предадени курсови работи и проекти за плагиатство. Системата има възможността да сравни работата на всеки студент с работата на другите студенти, както и с други разработки в интернет пространството, за да се избегне плагиатство и взаимстване на идеи от чужди работи, като показва процента копиране и откъде е копиран материала.

Отговорете на изискванията на студентите за обучение чрез мобилни устройства!

В днешно време, студентите използват своите смартфони като средство за по-добро и успешно социално общуване и като предпочитано средство за обучение. Според направено проучване над 85% от студентите използват интернет свързаност на своите мобилни устройства и ги използват всекидневно, за да сърфират в интернет. Хиляди университети по света използват Blackboard решенията като възможност за обучение на студентите без значение колко далече те се намират от университета.

Университетите могат да достигнат до студентите като използват съществуващите Blackboard решения:  

  • Blackboard Mobile Learn предоставя на достъп на студентите и преподавателите до оценки, предстоящи задачи(тестове, домашни), дискусии, блогове, журнали, мултимедийни приложения и др. от всяко място и във всеки един момент;
  • Blackboard Collaborate  предоставя възможност на студентите да работят виртуално(отдалечено) и да обсъждат заедно учебния материал.

Използване на електронно интерактивно учебно съдържание:

Blackboard решението е интегрирано с много и световноизвестни доставчици на електронно учебно съдържание като:

Съвместимостта на Blackboard с доставчиците на електронно учебно съдържание предоставя възможност на преподавателите да използват наготово текстове, графики, презентации,видео, аудио файлове, казуси и др., които водят до подобряване на качеството на предоставяното образование.

Blackboard & Ballistic Cell
 

Свържи се с нас

Обадете се на тел. 02 441 67 26 или пишете на имейл office@ballisticcell.com