Система за управление на съдържанието

Назад

Повишете мощността на академичното съдържание


Фразата "Знанието е мощ" е особено актуална за днешните университети, където преследването на знания създаде един взрив на обема и изполваемостта на дигиталното съдържание. Учебните общностти създават, съхраняват и споделят милиарди байтове дигитално съдържание. От прости онлайн програми, до интерактивни курсове; от дигитални библиотеки до електронни портфолиа, нови апликации се разработват ежедневно с цел помагане на студентите, изследователите и професорите да събират, споделят и откриват знания. Днешните академични институции трябва да отговарят на нарастващите изисквания за онлайн услуги с цел да ангажират студентите в учебния процес. Всеобхватните уеб-базирани услуги и инструменти за социално взаимодействие вече не са лукс, те са необходимост, която е от изключителна важност за постиженията на самите студенти. Целта към която се стремят иновативните учебни заведения в 21-ви век е да предложат учебни решения ориентирани към студентите, които няма да бъдат ограничени от време и място. Тези напредничави институции постоянно измерват напредъка в комуникацията и обновяват тяхното взаимодействие със студентите, общността и локалната, регионална и глобална работна сила.

За да подобрят резултатите и да управляват по-добре "взрива" на съдържанието във факултетите, учебните заведения по целия свят ползват Blackboard Content System™ за да:

 • Дават възможност на професорите и администраторите лесно да споделят и използват всеки път учебните материали, когато са им необходими между различните секции, курсове, организации и институции;
 • Улесняват трудоемките процеси и разходите, с които се сблъскват системните администратори, които трябва да управляват и поддържат целия обем на активите от съдържание;
 • Осигуряват на студентите по-добри инструменти за навигиране из учебните ресурси и да документират тяхната работа, включително портфолиата, и мощни инструменти чрез които да излагат публично своите достижения;
 • Подсигуряват среда за сътрудничество, която дава възможност на потребителите да преобразуват информацията и идеите в могъщ учебен опит;
 • Разширяват техните съществуващи инсталирани Blackboard Learning System™ Enterprise, CE Enterprise, и Vista Enterprise лицензи, за да включват много от възможностите подчертани тук.
  • Подобрение на обучението и оптимизиране на управлението на съдържанието


   Управлението на съдържание в академичните среди отива отвъд обикновеното създаване и съхраняване на уеб страници. Решенията за управление на общото съдържание не могат да задоволят уникалните нужди, различните потребители или взискателните томове от съдържание създадени от една типична образователна институция. Блекборд контент системата е разработена с участие на институции партньори с цел да отговори на изискванията, които са специални за академичните организации и да поддържа някои от най-иновативните начини на ползване на технологията в днешните университети. Блекборд контент системата съхранява и контролира достъпа до обекти от съдържанието, които се използват многократно създадени от потребителите в цялата институция. Например, един професор създава учебен обект който трябва да се ползва от 15 различни курса. На много университети това би довело до създаване на 15 различни файла по един за всеки курс. С Блекборд контент системата обаче, учебния обект се създава и съхранява само веднъж. Професорът само създава линкове към него от 15-те различни курса. Това намалява разхода на ресурси и дава възможност на професора да използва времето си по-пълноценно и ефективно. Когато професорът пожелае да обнови учебния материал, той го прави само веднъж и на едно място. Наборът от инструменти съдържащи се в Блекборд контент системата подобрява нейната основна функционалност и дава възможност на потребителите да напредват в преследването на техните педагогически, лични и институционални цели. С интуитивния интерфейс достъпен чрез браузъра и комплексните сигурностни административни и системни функционалности Блекборд контент системата предлага възможности в три важни области: Събиране, споделяне и откриване на учебното съдържание.

   асс

   СЪБИРАНЕ - Блекборд контент системата дава възможност на потребителите да съхраняват и управляват съдържанието, както и да поддържат повече версии на един и същи документ. В допълнение, количеството на дисковото пространство дадено на всеки потребител може да варира, така че да отговоря на техните нужди и позиции в институцията. Управлението на файлове и съдържание позволява съдържанието и файловете да бъдат управлявани и споделяни без нуждата от копиране. Сътрудничеството се подсигурява между различните образователни институции. Поддържането на всички версии позволява на потребителите автоматично да архивират и проследяват предишни версии на техните файлове. Системата създава отделни копия след всяка промяна на документа, и по този начин прави автоматичен бекъп на презаписаните файлове. Инструментите за управление на дисковото пространство и честотните ленти позволяват на системните администратори да контролират количеството дисково пространство и да налагат лимитиране на капацитета на връзката за различни потребители, курсове и организации.

   СПОДЕЛЯНЕ - Функционалностите за споделяне в Блекборд контент системата позволява на потребителите лесно сътрудничество. Мощните инструменти като портфолиата също предлагат възможност на потребителите да излагат тяхната работа публично и да демонстрират учебните постижения според стандартите за акредитация. Е-портфолиата позволяват на студентите и преподавателите да събират информация и да я споделят онлайн с цел документиране на академичното развитие, оценка на постиженията и/или подготвяне на курсове. Активностите по утвърден работен процес (workflow) предоставят на потребителите възможността да препращат съдържание до други потребители за разглеждане или одобрение назначавайки им свойства като приоритет, краен срок, или права за достъп.

   ОТКРИВАНЕ - Възможностите за откриване позволяват на институцията лесно да категоризира нещата и да споделя най-качествените учебни обекти. Съдържанието на библиотеките може да се интегрира в онлайн курсовете и в същото време ефективно да се управляват изискванията за copyright.

   КАТАЛОГ НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ - Каталогът на учебни материали позвлява търсене, и хиерархична подреденост на учебните материали и ресурси, които могат да бъдат достъпни за потребители извън и вътре във институцията. e-Reserves са дигитални версии на ресурси с интелектуални права, които библиотеките ги създават за факултетите и студентите. Отделни e-Reserves директории могат да се създават за всеки отделен курс.

   Администриране

   Блекборд контент системата включва функционалности като скалируемост, езикова поддръжка и отворена ахритектура, която улеснява разширяването на системата и нейната интеграция с други апликации.

   ЕНТЕРПРАЙЗ СКАЛИРУЕМОСТ - Блекборд платформата има доказана възможност да се разширява до хиляди АКТИВНИ потребители едновременно.

   ЕЗИКОВА ПОДДРЪЖКА - Блекборд учебната среда поддържа почти всички европейски езици и мултибайтови знаци като Японски.

   СТАНДАРТИ - Оперативната съвместимост с индустриалните стандарти IMS и SCORM е в основата на софтуерните продукти на Блекборд.

   ОТВОРЕНИ API-та - Отворена ахритектура както и Blackboard Building Blocks® и Blackboard PowerLinks™ предлага публичен набор от инструменти за разработване на софтуер, който документира API-та за разработка на апликации и уеб услуги базирани върху стандартите на отворения софтуер. Клиентите и фирмите, които предлагат независим софтуер ползват технологията на Building Blocks и Blackboard PowerLinks за да създават нови функционалности върху вече съществуващата Блекборд платформа или да интегрират външни системи с продуктите на Блекборд.

   Назад

Blackboard & Ballistic Cell
 

Свържи се с нас

Обадете се на тел. 02 441 67 26 или пишете на имейл office@ballisticcell.com